LoRNA spant zich in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is.

Niets van onze LoRNA website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd systeem of openbaar worden gemaakt. Mocht u in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, digitaal, door fotokopieën, opnamen of enige andere wijze content willen gebruiken van deze website, wendt u dan voorafgaand schriftelijk tot het bestuur van het LoRNA netwerk, indien u geen deelnemer bent aan LoRNA.

U kunt contact opnemen via het formulier via de pagina ‘Contact’ rechtsboven.