Patiënten

Bij uw eerste bezoek doet de therapeut een intake. Aan de hand van een gesprek en het invullen van een vragenlijst krijgt de therapeut een beeld van de mogelijkheden en beperkingen die u ondervindt in het dagelijks leven.
Vervolgens doet de therapeut een onderzoek, met als doel duidelijk te krijgen wat uw spierkracht en lichamelijke conditie is. Dit kan namelijk bepalend zijn voor uw functioneren. De LoRNA therapeut gebruikt specifieke testen om uw kracht en conditie goed in kaart te brengen. Later in het behandeltraject kunnen de testen opnieuw uitgevoerd worden om te beoordelen of u vooruit bent gegaan. Ook zal de therapeut controleren wat in rust en tijdens het trainen het zuurstofpercentage in uw bloed is.

Na de intake en het onderzoek kan de therapeut beoordelen of u in aanmerking komt voor longtherapie en of u aan een programma in groepsverband kunt deelnemen. Soms is het nodig dat er eerst aanvullend onderzoek wordt gedaan door de specialist, voordat u kunt starten met een behandeltraject.

Op basis van de test uitkomsten, de vragenlijsten, uw huidige functioneren en de ernst van de COPD geeft de LoRNA therapeut advies over de best passende behandeling voor u. De voorgestelde behandeling kan bestaan uit:

– Een Beweegadvies op Maat
– Het Beweegprogramma COPD
– Longrevalidatie in de eerste lijn

Een andere mogelijkheid is dat u individueel behandeld wordt voorafgaand aan een van de drie bovengenoemde behandeltrajecten. In de individuele behandelingen oefent u onder meer de juiste ademhaling in verschillende omstandigheden. Daarnaast leert u omgaan met de aandoening en hoe u een ‘longaanval’ (excacerbatie) tijdig kunt herkennen. Tevens leert u hoesten en huffen, dit zijn technieken waarmee u leert hoe u overtollig slijm op een goede manier kunt ophoesten. Ten slotte kunt u individueel aan huis behandeld worden. Individuele behandelingen thuis gaan daarnaast nog meer in op uw dagelijkse activiteiten. Samen met de LoRNA therapeut zoekt u naar de beste balans tussen inspanning, adembeheersing en energiebehoud. De LoRNA therapeut is hierin uw coach.

Vergoeding

Fysiotherapie wordt alleen vergoed als u een aanvullende verzekering heeft waarin fysiotherapie is opgenomen. Het aantal behandelingen dat vergoed wordt is afhankelijk van het soort aanvullende pakket dat u heeft. Als u COPD heeft met Goldstadium 2 of hoger heeft u een aandoening die voorkomt op de zogenaamde ‘landelijke lijst chronische aandoeningen’. Na de 20e behandeling wordt de fysiotherapie volledige vergoed uit de basisverzekering. Voor de eerste 20 behandelingen moet u dan wel een aanvullende verzekering hebben. Alleen als behandelingen fysiotherapie worden vergoed uit de basisverzekering komen ze wel ten laste van het verplichte eigen risico anders niet!

Om te voorkomen dat bij de eerste afspraak blijkt dat u niet aanvullend verzekerd bent en de kosten dus voor uw eigen rekening komen, kunt u het beste van tevoren uit zoeken of fysiotherapie wordt vergoed. Informatie hierover kunt u vinden in uw polis of u kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Als u weet welke aanvullende verzekering u heeft, dan kunt u dit ook nakijken op zorgverzekeringswijzer.nl.

Longfonds

Op de website van het Longfonds vindt u informatie over activiteiten van het Longfonds Rayon Amsterdam en (patiënten)bijeenkomsten van de Longpunten in Amsterdam Noord en West. Kijk op Longfonds.nl of ga direct naar de agenda.