Patiënten

Bij uw eerste bezoek doet de therapeut een intake. Aan de hand van een gesprek en het invullen van een vragenlijst krijgt de therapeut een beeld van de mogelijkheden en beperkingen die u ondervindt in het dagelijks leven.
Vervolgens doet de therapeut een onderzoek, met als doel duidelijk te krijgen wat uw spierkracht en lichamelijke conditie is. Dit kan namelijk bepalend zijn voor uw functioneren. De LoRNA therapeut gebruikt specifieke testen om uw kracht en conditie goed in kaart te brengen. Later in het behandeltraject kunnen de testen opnieuw uitgevoerd worden om te beoordelen of u vooruit bent gegaan. Ook zal de therapeut controleren wat in rust en tijdens het trainen het zuurstofpercentage in uw bloed is.

Na de intake en het onderzoek kan de therapeut beoordelen of u in aanmerking komt voor longtherapie en of u aan een programma in groepsverband kunt deelnemen. Soms is het nodig dat er eerst aanvullend onderzoek wordt gedaan door de specialist, voordat u kunt starten met een behandeltraject.

Op basis van de test uitkomsten, de vragenlijsten, uw huidige functioneren en de ernst van de longklachten geeft de LoRNA therapeut advies over de best passende behandeling voor u. De voorgestelde behandeling kan bestaan uit:

  • Voorlichting en educatie
  • Optimaliseren van fysieke activiteit
  • Duur/ intervaltraining
  • Spierkrachttraining
  • Ademspiertraining
  • Ademhalingstechnieken
  • Ontspanningstechnieken
  • Mucusklaring

 

Tijdens de behandelingen oefent u onder meer de juiste ademhaling in verschillende omstandigheden. Daarnaast leert u omgaan met de aandoening en hoe u een ‘longaanval’ (excacerbatie) tijdig kunt herkennen. Tevens leert u hoesten en huffen, dit zijn technieken waarmee u leert hoe u overtollig slijm op een goede manier kunt ophoesten. Ook kunt u bij indicatie aan huis behandeld worden. De behandelingen thuis gaan daarnaast nog meer in op uw dagelijkse activiteiten. Samen met de LoRNA therapeut zoekt u naar de beste balans tussen inspanning, adembeheersing en energiebehoud. De LoRNA therapeut is hierin uw coach.

 

Vergoeding

Om in aanmerking te komen voor de vergoeding vanuit de basisverzekering moet u voldoen aan twee criteria:
1. Er is sprake van matig of ernstig COPD volgens spirometrie (longfunctietest). 
2. De indeling in vier categorieën van zorgzwaarte bepaald op hoeveel fysiotherapie behandelingen u recht heeft. De criteria hebben betrekking op het soort symptomen en op het risico van exacerbaties (longaanvallen). Of er wordt voldaan aan de criteria is informatie van de behandelend arts (huisarts of longarts)  noodzakelijk.

Mensen van 18 jaar en ouder met astma krijgen geen fysiotherapie uit de basisverzekering vergoed. Mogelijk kan hiervoor wel een aanvullende verzekering worden afgesloten.

Vanaf 18 juli 2020 is paramedische herstelzorg voor coronapatiënten die ernstige klachten hebben tijdelijk en onder voorwaarden opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. 

  • Fysiotherapie: maximaal 50 zittingen voor de duur van 6 maanden

Voorwaarden zijn een verwijzing door de huisarts of een medisch specialist. Zes maanden na start van de behandeling kan indien nodig, en op indicatie van een medisch specialist, een beroep gedaan worden op een tweede behandelperiode van 6 maanden.

Als u gebruik wil maken van de basisverzekering, dan komen de fysiotherapie behandelingen ten laste van het verplichte eigen risico.

Met uw vragen over de vergoeding van fysiotherapie kunt u terecht bij uw behandelend arts of fysiotherapeut. Informatie over de vergoeding kunt u vinden in uw polis of u kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Op zorgverzekeringswijzer.nl kan u meer informatie vinden.

 

 

Longfonds

Op de website van het Longfonds vindt u informatie over activiteiten van het Longfonds Rayon Amsterdam en (patiënten)bijeenkomsten van de Longpunten in Amsterdam. Kijk op Longfonds.nl