Therapeuten

Fysio- en oefentherapeuten gespecialiseerd in COPD en astma én werkzaam in de eerste en tweede lijn in de regio Amsterdam kunnen deelnemen aan LoRNA. Hieronder vindt u informatie over het netwerk en de voorwaarden waaraan de leden moeten voldoen.

Algemene doelstellingen Netwerk
– Afstemming van het fysiotherapeutisch aanbod met ketenzorgprogramma’s aangeboden door huisartsen en tweedelijnszorg met als doel dat voor COPD en astma patiënt een passend en kwalitatief goed beweegaanbod is gegarandeerd.

– Bevorderen van de bekendheid van verwijzers (huisarts, POH, longarts, longverpleegkundige) met de programma’s en van de instroom van patiënten in de bestaande programma’s.

– Contractueel vastleggen van de samenwerkingsafspraken met huisarts-zorgroepen. Bewaken van structuur en inhoud van het fysiotherapeutisch handelen bij patiënten met COPD en astma en verbeteren naar de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied.

– Aansluiten bij de landelijke ontwikkelingen m.b.t. COPD.

Het LoRNA reglement kunt u hier downloaden. Wilt u ook lid worden van LoRNA, dan kunt u in het reglement nalezen of u aan de netwerkeisen voldoet. Vragen over uw scholingen kunt u stellen ter attentie van de Commissie Scholing en Kwaliteit.

Contact
Voor meer informatie, vragen en aanmelding kunt u een bericht sturen naar mail@lornamsterdam.nl