Vergoedingen

Om in aanmerking te komen voor de vergoeding vanuit de basisverzekering moet u voldoen aan twee criteria:
1. Er is sprake van matig of ernstig COPD volgens spirometrie (longfunctietest).
2. De indeling in vier categorieën van zorgzwaarte bepaald op hoeveel fysiotherapie behandelingen u recht heeft. De criteria hebben betrekking op het soort symptomen en op het risico van exacerbaties (longaanvallen). Of er wordt voldaan aan de criteria is informatie van de behandelend arts (huisarts of longarts)  noodzakelijk.

Mensen van 18 jaar en ouder met astma krijgen geen fysiotherapie uit de basisverzekering vergoed. Mogelijk kan hiervoor wel een aanvullende verzekering worden afgesloten.

Vanaf 18 juli 2020 is paramedische herstelzorg voor coronapatiënten die ernstige klachten hebben tijdelijk en onder voorwaarden opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering.

  • Fysiotherapie: maximaal 50 zittingen voor de duur van 6 maanden

Voorwaarden zijn een verwijzing door de huisarts of een medisch specialist. Zes maanden na start van de behandeling kan indien nodig, en op indicatie van een medisch specialist, een beroep gedaan worden op een tweede behandelperiode van 6 maanden.

Als u gebruik wil maken van de basisverzekering, dan komen de fysiotherapie behandelingen ten laste van het verplichte eigen risico.

Met uw vragen over de vergoeding van fysiotherapie kunt u terecht bij uw behandelend arts of fysiotherapeut. Informatie over de vergoeding kunt u vinden in uw polis of u kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Op zorgverzekeringswijzer.nl kan u meer informatie vinden.