Verwijzers

Over LoRNA
LoRNA-netwerkDe therapeutische zorg voor de COPD- en astmapatiënt is complex. Specifieke kennis en vaardigheden zijn essentieel voor een adequate behandeling van longpatiënten.
Het Longrevalidatie Netwerk Amsterdam (LoRNA) biedt de garantie aan de verwijzers (longartsen/huisartsen) dat de patiënt die zij doorsturen bij iedere fysio/oefentherapeut binnen het netwerk hoge kwaliteit van zorg aangeboden krijgt. De therapeuten van dit netwerk, die zowel in de eerste als tweede lijn werkzaam zijn, hebben aanvullende scholing gevolgd om mensen met longaandoeningen zorg op maat te kunnen bieden.
Na invoering van het groepsprotocol COPD in de eerste lijn (1997) is een netwerk opgericht door de deelnemende eerstelijns fysiotherapiepraktijken. Doel was implementatie en kwaliteitsbewaking van het protocol. Later is het LoRNA-netwerk uitgebreid met tweedelijns fysiotherapeuten.

Inmiddels zijn in de diverse regio’s rond de Amsterdamse ziekenhuizen transmurale zorgnetwerken opgezet waaraan LoRNA therapeuten deelnemen. De inhoud van de zorg is vastgelegd in samenwerkingsafspraken. 

LoRNA heeft contracten afgesloten met verschillende zorggroepen zoals de ROHA en CHAGZ. Als basis van deze contracten dienen de Productomschrijvingen Fysiotherapie bij COPD die LoRNA samen met Longfysiotherapeuten Utrecht heeft gemaakt.

Hier vindt u een overzicht van de deelnemende therapeuten per regio.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het LoRNA team: mail@lornamsterdam.nl

Privacy statement
Gegevens van leden worden bewaard door de commissie scholing. Bij het opzeggen van het lidmaatschap worden de gegevens binnen een maand verwijderd.
De gegevens opgegeven bij contactformulier worden binnen 2 weken doorgestuurd naar de desbetreffende praktijk. Wanneer het een eenmalig contact is dan worden vervolgens de gegevens verwijderd.