Wat is Astma?

Astma is een ontsteking van de longen. De ontsteking is bij astma blijvend. Dit betekent dat er altijd kleine ontstekingen zijn in de longen. Dit kan veel klachten veroorzaken.

Soorten astma
Niemand heeft precies dezelfde klachten bij astma. Dat komt omdat er verschillende soorten astma zijn. Zo is er allergisch astma, intrinsiek astma en ernstig astma. Vaak heeft iemand meerdere vormen van astma tegelijk.

Symptomen van astma
Hoesten en een piepende ademhaling zijn symptomen van astma die vaak voorkomen. Maar je kunt ook benauwd of kortademig zijn. De klachten verschillen per persoon.

Astma-aanval: moeilijk ademen
Bij een astma-aanval gebeurt er van alles in de longen. Zodra ze geprikkeld worden door stoffen waar je gevoelig voor bent, zwellen de slijmvliezen in neus, keel en longen op. De slijmvliezen produceren meer vocht en slijm dan anders. De spiertjes die om de luchtwegen heen zitten, raken verkrampt en trekken samen. Ze maken de luchtwegen smaller. Ademen wordt moeilijker. De longen raken overvol met lucht, die niet genoeg ververst wordt. Al deze reacties samen vormen een astma-aanval. Bij een astma-aanval kun je veel minder lucht in- of uitademen dan anders. Dit gevoel kan heel angstig zijn. Maar het is niet direct gevaarlijk.

Oorzaak van astma
600.000 mensen in ons land heeft astma. Waarom sommige mensen het wel krijgen en anderen niet, is nog niet helemaal duidelijk. Wetenschappers zoeken nog naar de precieze oorzaak van astma. In veel gevallen blijkt dat astma erfelijk is. 

Kan astma genezen?
Astma is een chronische longziekte die meestal goed onder controle te houden is, maar nooit meer helemaal over gaat. Van astma genezen is dus helaas niet mogelijk.

Bron: longfonds.nl